2. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 ÇUKUROVA İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ (ÇİHUD) 

2. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU


Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (ÇİHUD) Yönetim Kurulunun ilgili Kararı Gereğince, “Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (ÇİHUD) 2. Olağan Genel Kurulu”” aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30.11.2023 tarihi Perşembe günü saat 17:00’de Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Dış Kapı No:14 Galeria İş Merkezi İç Kapı No:Z135 Seyhan/ADANA adresinde gerçekleştirilecektir.

Not: 1. toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda; 2. toplantı 06.12.2023 tarihi Çarşamba günü saat 17.00’de Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Dış Kapı No:14 Galeria İş Merkezi İç Kapı No:Z135 Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır.

                                                          Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu 
                                                                                               (ÇİHUD)


GÜNDEM 
  1. Toplantı Yeter Sayısı İçin Hazirun Cetvelinin Kontrolü 
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması 
  3. Divan kurulunun oluşturulması 
  4. Faaliyet Raporlarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve İbrası. 
  5. 2023-2024 Yıllarına Ait Tahmini  Bütçesinin Görüşülüp Onaylanması 
  6. Yeni Yönetim ve Denetim kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi 
  7. Dilek ve Temenniler 
  8. Kapanış


Yorum Gönder

0 Yorumlar