Hakkımızda

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanları Derneği 

ÇİHUD

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (ÇİHUD); ülkemizde sayıları her gün artan "İç Hastalıkları ve Yandalları Uzmanları" ile "İç Hastalıkları ve Yandalları Uzmanlığı Eğitimi" yapanların ulusal derneğidir. Dernek, bu hekimleri mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek ve katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Tarihçe

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (ÇİHUD) 2020 yılında Adana’ da kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri arasında Dr. Özgür Özyılkan, Dr. Tayyibe Saler, Dr. Fettah Acıbucu, Dr. Ahmet Taner Sümbül, Dr. Ahmet Sezer, Dr. Adnan Taş, Dr. Hilmi Erdem Sümbül, Dr. Derya Demirtaş ve Dr. Mahmut Büyükşimşek yer almaktadır.  

Dernek Amaçları

  1. İç hastalıklarıyla ilgili konuları içeren, tanı ve tedavideki gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantılar düzenler, bilimsel toplantılara katkıda bulunur ve bu konularda yayınlar yapar.
  2. 2Ülkemizde eğitim ve öğretim kuruluşlarında, iç hastalıkları eğitim ve öğretimine belirli bir düzen ve standart getirilmesi yolunda çalışmalar yapar ve bunların hayata geçirilmesi için çaba harcar.
  3. İç hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası benzer bilimsel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunur, ilgili bilgi ve yayınları üyelerine aktarır.
  4. Ülkemizde hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi ve erişkinlerin sağlık kalitesinin iyileştirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak araştırma ve organizasyonlara katkıda bulunur.
  5. Bilimsel etkinlik kanıtları olmayan tedavi yöntemlerinin tanıtımını, ticaretini yapan kişi ve kurumlar aleyhine yasal yollara başvurur. Erişkin hastaların tedavisi konusunda kamuoyunu bilgilendirir, hasta ve hasta yakınlarının istismar edilmelerini önlemeye çalışır.
  6. Kurulmuş ve kurulacak kamu ve özel tedavi kurumları için iç hastalıkları ile ilgili konularda danışmanlık yapar.
  7. Genç dahiliyeciler ( asistan hekimler ve 40 yaş altı uzmanlar) gurubu oluşturarak sorunlarına sahip çıkar, yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerine katkıda bulunur.